- Fokvereniging Het Friesch Paard Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Contact

Voorzitter
Anita van Kempen Elberse
telefoon 06-30584202
voorzitter@hetfrieschpaardlimburg.com

Vice voorzitter
Ferdy Arts
telefoon 06 21813034
arts.ferdy@hotmail.com

Penningmeester
Maria v Driel
06-12751852
mariavandriel@hotmail.com

Secretariaat
Mieke Langen
telefoon 06-23832381
mieke_thijssen@hotmail.com

Secretariaat wedstrijden en keuringen
Marina Bekx
telefoon 06-10010882
hbekx@menhbekxtransport.nl


Bestuurslid
Sandra Janssen
06-23774878

Amy Hendriks
06-45708561

ledenraad
Anita v Kempen
Marina Bekx

commissie ALRAKO KFPS dressuuurkampioenschap
Marina Bekx

Mascha v Poppel

Redactie
Marina Bekx
hbekx@menhbekxtransport.nl

Maria v Driel
mariavandriel@hotmail.com

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu